македонски | српски
Историја
Песни
Приказни
Записи
Легенди
Трезор
Мудрости
Митологија
Традиција
Топоними
Марков Манастир
Прилеп
Матка
Охрид и Струга
Порече и Полог
Битола
Села
Скопје
Кратово
Јасен
Култура
Пештерни цркви
Тврдини
Места до 14 век
Сликарство и Музика
Цркви до 14 век
Почеток
Етнологија
Монашки ќелии
Настани
Природа
По патеките на природата
Водопади
Пештери
Водни живеалишта
Планини
Природни реткости
Вулкани
Поддршка
Скрб и утеха
Стрип
Романо Ило
Фото галерија
Туризам
Сувенири
Крале Марко Храна
Патувања
здружение на граѓани KINGMARKOLAND
Детски Марко
Контакт

 

 

 

 


17 мај 1395 г. Ровине

"Го молам Бога да им помогне на христијаните, а јас прв да загинам во таа борба". Проектот КралеМарко почна да работи на 17 мај 2005 г.

Васка Илиева
За време на долгата кариера ја нарекуваат "Царицата на македонската народна песна". Со генерации ќе се паметат ''Седнал Марко да вечера''....
Крале Марко светец со божја сила
Крале Марко требе да је змео со Божја сила. Змеови, тија се светци, прописни луѓе, ами со Божја сила. И за тоа се примнати од Бога. Много се лични. Грд али грдомасен змео не мож’ да биди. Сите се лични, убави, како сам Господ! И Марко је бил личен, убав, та не можеше повеќе да биди!
ЗА ИМЕНУВАЊАТА НА МРЊАВЧЕВЦИ

Династијата на Мрњавчевци со репрезентите кралот Волкашин (1365-1371), брат му деспот Углеша и син му кралот Марко (1371-1395) оставила длабоки траги во историјата, во културата и во традицијата на македонскиот народ, како и на некои други балкански народи.
Петар Хекторовиќ

13 март 1572.- Умре хрватскиот писател Петар Хекторовиќ, автор на делото „Рибарење и рибарско приговарање“, едно од најоригиналните дела на ренесансната книжевност.
„Македонија - вечна“


Спотот за туристичка промоција на Македонија, „Македонија - вечна“ во режија на Милчо Манчевски.
Маричка битка

Ha 26 септември 1371 cе одиграла Битката на Марица во која загинале Волкашин и Угљеша Мрњавчевиќи, а синот на Волкашин, Крале Марко станал крал на прилепското кралство и турски вазал.
 
Академија Италијана

Моделите на студентите од Академија Италијана од Скопје по завршувањето на модната ревија во Италија, многу брго се најдоа на страниците на списанието "Авангард". Студентите си ги објаснија своите модели (темата, инспирацијата и како и од што се изработени нивните модели) со свои зборови.
Игор Јовчевски

Јовчевски е добитник на повеќе стрип признанија во земјава и странство, кај нас се претстави со петнаесетина дела досега објавувани во Македонија, Германија и други земји. Стрипот „Ајвармен“, наградена на Белградскиот стрип салон минатата година.

КНИГА НА ВПЕЧАТОЦИ И СОРАБОТНИЦИ
Hello, Your site is great. Regards !