македонски | српски
Прва страна
Историја
Песни
Приказни
Записи
Легенди
Трезор
Мудрости
Митологија
Традиција
Топоними
Марков Манастир
Прилеп
Матка
Охрид и Струга
Порече и Полог
Битола
Села
Скопје
Кратово
Јасен
Култура
Пештерни цркви
Тврдини
Места до 14 век
Сликарство и Музика
Цркви до 14 век
Почеток
Етнологија
Монашки ќелии
Настани
Природа
По патеките на природата
Водопади
Пештери
Водни живеалишта
Планини
Природни реткости
Вулкани
Поддршка
Скрб и утеха
Стрип
Романо Ило
Фото галерија
Туризам
Сувенири
Крале Марко Храна
Патувања
здружение на граѓани KINGMARKOLAND
Детски Марко
Контакт
Македонски лечебник од 19 век
Народни гатанки од Прилеп

Брзозборки

 1. Петел прета во пепел.
 2. Кантар катран тегли.
 3. Ајде јоле ролај.
 4. Пролајало јаре.
 5. Ратка рипа преку пруга.
 6. Петре Прличко пие  прилепско пиво.
 7. Бел петел в пепел претел.
 8. Пролајало јаре во Јурумлери.
 9. Седнало турче на криво крувче!
 10. Бел петел, бела пепел прета.
 11. Лош кантар, катран мереше.
 12. Криво јаре под јавор лежеше.
 13. Штрк, штр, балабан, потфати се под ваган.
 14. Петко наш голем маж, фатил глувче за опаш.
 15. Од Дебарско, запишал Арсо Алексиев Полјански
 16. Мало бек, лапај снек, цепи штици, јади трици.
 17. Поминаф поле Лазороо, најјдоф зељзка расолоа, овја расол лош расол, нашиот расол арен расол.
 18. Роса- роса росица, до појас косица.
 19. Саач, шут саач.
 20. Три педи три погачи за мајкина пизма.
 21. Угоре мома удолу коса.
 22. Изедов три-четири-пет погачи за мајчина ми пизма.
 23. Желта дуња Деспина, роди сина мајмуна, го крстие Спаско.
 24. Помина пиле со сплескан клун.
 25. Дојди попе, дојди пак пак, не ти гинит тфојот ак, за земање никој пат.
 26. Жими буда недеља герамида кадеља.
 27. Не су јаре видела дробот си го изела.
 28. Снесла страчка на прачка дванајсет јајца, поминав едно зедов изедов поминав зедоф две изедов, поминав зедов три и тн. до 12.
Собирачи на народни умотворби
Ден и ноќ