македонски | српски
Прва страна
Историја
Песни
Приказни
Записи
Легенди
Трезор
Мудрости
Митологија
Традиција
Топоними
Марков Манастир
Прилеп
Матка
Охрид и Струга
Порече и Полог
Битола
Села
Скопје
Кратово
Јасен
Култура
Пештерни цркви
Тврдини
Места до 14 век
Сликарство и Музика
Цркви до 14 век
Почеток
Етнологија
Монашки ќелии
Настани
Природа
По патеките на природата
Водопади
Пештери
Водни живеалишта
Планини
Природни реткости
Вулкани
Поддршка
Скрб и утеха
Стрип
Романо Ило
Фото галерија
Туризам
Сувенири
Крале Марко Храна
Патувања
здружение на граѓани KINGMARKOLAND
Детски Марко
Контакт
K-15 Приспивна
Рибина чорба
Итар Пејо и стариот арамија
ИТАР ПЕЈО, ПОПОТ И АЛВАТА
Итар Пејо и Попот
Итар Пејо и селаните риболовци
Насрадин Оџа и вратата
НАСРАДИН ХОЏА НА ГОСТИ
Насрадин Оџа и магарето
Насрудин
Насрадин оџа и неговата крава

ЖИВ Е МАРКО

И отиде у Прилеп. Му каза тамо на каурите и на Турците : - “Чешмите да и напраите ! Жив е Марко !” Шета со којно по којно по кандеермите, тук, тук… Го чува една баба и вели: - “Марко тамо си шета”… И напраиа чешмите.
МАРКО СЕ ЖЕНИ СО САМОВИЛА

Зе Марко жена самовила. Отиде на планината, дека перат тија. Бендиса една жена: му и зе кошулите и не можи без кошули да се скрије, и зе. Се стана со неа, му роди дете. Се радува Марко оти дете има му велиу на самовилата: 
МАРКО

Вели Марко на гушчеро: - Цел на едн’ж не ме лапнувај: "На коленото да тиа дам, да ме лапниш, да ме јадиш помалко”. А со коленото Марко го испара гушчеро. Од дупките на кулата една баба му носела леп на Марка.
КРАЛ В’ ЛКАШИН И МАРКО КРАЛЕ

Тој бил син на Крал В’кашин. Ко му се родило прво дете машко на Крал В’кашин, тој од мерак, детето уште не задоено, го избањале, го повиле, го пратил во црква да го крстат детето. И ко се вратил од црква го прашале тија;
ФАЉБА МАРКОВА

Кога Марко се приблиза, ангелот му рече: ” Ејди, незнаена делио! Подкрени ми торбава. ”Марко одвај му ја подкрена со м’здракот, кој се сви од тржина. Од тога Марко си загина јунаштвата, и со хитрост с’де и подмамка наделвеше другите јунаци, како Гина, Груица и др.
ГРАДОТ ПРИЛЕП

Половината од градот Прилеп, која што е од другата страна на реката, близу до селото Варош, од кај што вее северот, во старо време, требело да биде град и со едно име. Тој град се викал Прилеп, бидејќи зад селото Варош има едно село што се вика Задград. Некои стари Прилепчани и Варошани, раскажуваат дека името на градот Прилеп потекнува од зборот ’’прилепено’’ до Марково Кале, во старо време во Варош имало  точно седумдесет и седум цркви.
МАРКО КРАЛЕ СЕ ЗДОБИВА СО КОЊ И СИЛА

Кој се родил Марко па пораснал мало, му нап’нила мајка му една црпка со вода, па го испратила там на балкана, свине да чува. Арно, ама тамо Марко, шетајќи низ гората, наш‘л на едно девет деца самовилски к’де плакале. Марко ги праша : ”Заошто, деца, плачете?”
Марко Крале и самовилското млеко

Крале Марко пасел волови, воловарче бил. Ама као најслабо дете воловарите сите го тепали и го терали да им враќа воловите од кај што им бегале.
Марко Црни и Крале Арапина

Забавата продолжи уште неколку часа потоа. На крајот, додека надвор се зазоруваше и лицето на новиот ден се појавуваше, Црни и Арапина заедно со своите гавази ги јавнаа нивните BMW машини со што симболично го означија партнерство на старо-новите локални легенди.
Марко Крале

(* Вељат че Марко Крале је бесмртен; и че се скри от кога се изнајде пушката. Тој, не вервеешчем че таја имат таква сила и че едно зрно олово можит да отепат човек, нарљча на некој да устрелит на спружената му рљка. Куршумот му предупи рљката. Тога Марко рече: „Не је сега за живење на светов, кога и едно дете можит да отепат најдобриот јунак.“ И од тога се скрил).
Марка Крале и Секула детенце кога си делеле царството

Пратил книга Марко по пиле соколоо при Секула Детенце за да дојди во Прилеп при Марка да му речи нешто. Едно зел книгата Секула Детенце од пиле соколоо, и веднаш јавна коња бедевија, та му отишол при Марка Кралета во Вароша града.
Марков рид село Драчево

Го јавнал својот крилест Шарец и тргнал во потрага на место, каде ќе се прикрие додека лошите луѓе, се уништат сами себе, заедно со страшното оружје. Избрал еден голем рид и го бележал со голем камен крст а исти такви крстови расфрлал и по околните ридишта. Под ридот ископал голема скривница во која можеби и ден-денес живее со својот кон. Старите луѓе од овие краишта велат дека некогаш кога немало многу возила и врева, тие што ќе се нашле во близината на Марковиот рид во тивките ноќи, можеле да чујат како Шарецот го вика Марко да му даде сено, тропајќи со потковицата во некој камен.
Марко и Арапо

Хајде, му остана чупата на царо. - Шчо сакаш да ти дам, вели царо на Марко, бакшиш да ти дам, две.., три кажи да ти дам да поелваш? Марко не кандисва: - “Три дни да поелвам земја сакам”. Царо се уми: - “Три дни ка у дам, ќе земи сета”. Виде не виде не кандисва - “Нека земи”, рече царо, и му даде.
Крале Марко светец со божја сила
Крале Марко требе да је змео со Божја сила. Змеови, тија се светци, прописни луѓе, ами со Божја сила. И за тоа се примнати од Бога. Много се лични. Грд али грдомасен змео не мож’ да биди. Сите се лични, убави, како сам Господ! И Марко је бил личен, убав, та не можеше повеќе да биди!
МАРКО И АРАПОТ

Марко не кандисва: - “ Три дни да поелвам земја сакам”. Царо се уми: - “Три дни ка у дам, ќе земи сета”. Виде не виде не кандисва - “Нека земи”, рече царо, и му даде.
ВИДЕО приказни за Крале Марко
Силјан Штркот
Bo селото Мало Коњари имаше еден човек многу чесен и кроток, на име Божин. Тој имаше само еден cин на име Силјан; имаше Божин и една ќерка...

Витачево, Конопиште, Дудица, Алшар
Првата дестинација е висорамнината Витачево. Ова плато, попознато како дел од вулканското езеро, е резултат од некогашната активност на вулканите. За време на егзистирање на езерото, постоеле низа вулкански кратери кои, пред 10 милиони години биле многу активни.