македонски | српски
Прва страна
Turizam
Tradicija
Zapisano
Slike
Markova mesta
Deciji Marko
strip


Rade Dičoski

Rođen 21.04.1966 g. u s.Malo Konjari, Prilep gde ja završio osnovnu školu. Posle toga  odlazi u Novi Sad  u vojno medicinsku školu.Kao vojni starešina radi u JNA a u međuvremenu bavi se slikarstvom i kratkim strip pričama koje objavljuje u vojnim novinama.  Od samostalnosti Makedonije radi u ARM i produžava da crta makedonske narodne priče koje je Marko Cepenkov skupio i obradio. U 2005 g. izdato je prvo strip izdanje makedonskih narodnih priča gde su glavni likovi Đorđi i Šenka Kolozovi, poznati i najpoznatiji TV prezenteri makedonkog narodnog stvaralaštva. U cilju slikovitog prikazivanja načina života, običaja, jezika, arhitekture, nošnje i drugih karakteristika tog vremena, produžava obradom poznatih makedonskih narodnih likova Itar Pejo i Nasradin Odza.  kao penzionirani starešina u momentu sarađuje sa vojnim novinama Armiski zbor i sa Australisko' makedonskim nedeljnikom. 

Intenzivno radi na pripremi posebnog izdanja sa makedonskim likovima Itar Pejo i Nasradin Odza kao i na izdanju stripa o makedonskim narodnim pričama.

Adresa Rade Dičoski
kontakt tel: + 389 070 268380
е-meil: rade_dicoski@yahoo.com